Skip links

Giải pháp vận chuyển cho người dễ bị tổn thương

Sử dụng truyền video và thẻ RFID 4G P2P NVR
để tạo ra giải pháp an toàn hơn

Các vấn đề

Việc sắp xếp và quản lý phương tiện đi lại cho những người dễ bị tổn thương, trẻ em hoặc người già,
có thể khó khăn và tốn thời gian vì họ cần được quan tâm đặc biệt.
LILIN có thể tạo ra một giải pháp riêng biệt bằng cách sử dụng các sản phẩm quản lý đội xe eMap
và Trung tâm điều khiển điều hướng của họ để truy cập video trực tiếp và ghi lại, quản lý danh sách hành khách.

giam sat xe buyt 2 result

Cách làm việc

Người dùng, người lớn tuổi hoặc sinh viên, quẹt thẻ NFC cá nhân khi lên xe buýt. NVR trên bo mạch giao tiếp qua 4G đến Trung tâm điều khiển điều hướng, cung cấp cho những người trong phòng điều khiển ID thẻ NFC và quyền truy cập vào video.
Nếu nhân viên phòng điều khiển nhận thấy rằng người dùng chưa truy cập vào xe buýt, họ có thể xác minh độc lập rằng người đó mất tích bằng luồng video và liên hệ kịp thời với người liên hệ khẩn cấp cần thiết.
Trung tâm Điều khiển Điều hướng & Bản đồ điện tử cung cấp cho nhân viên phòng điều khiển luồng video liên tục cũng như theo dõi ID thẻ và GPS.

4G P2P NVR

Giải pháp này sử dụng NVR vận chuyển của LILIN để truyền cả dữ liệu video và mục tiêu nhất định qua 4G đến phòng điều khiển, trong đó Hệ thống LILIN Navigator đang ghi lại cảnh quay video.
LILIN Navigator cung cấp hỗ trợ cho một loạt tính năng phù hợp với giải pháp này, bao gồm theo dõi video và GPS trên eMap và TVWall để hiển thị nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp từ nhiều camera và xe buýt cùng một lúc.

giam sat xe buyt 3 result
giam sat xe buyt 4 result

Câu chuyện thành công

Giải pháp này cho phép thành phố cung cấp mức độ dịch vụ cao hơn cho những người có nhu cầu chăm sóc bổ sung hoặc đặc biệt.

Hệ thống này hỗ trợ nhân viên phòng điều khiển giám sát sự an toàn của người dùng và nếu cần, có thể liên hệ với các dịch vụ hoặc liên hệ khẩn cấp để ứng phó kịp thời.

Ứng dụng khác

Giải pháp này có thể được áp dụng trong nhiều tình huống và môi trường khác nhau, ví dụ như trong lĩnh vực Quản lý vận tải để quản lý Tổ bay.​

giam sat xe buyt 5 result