Skip links

Phần mềm Aida ANPR

CHỤP BẢN SỐ TỰ ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO TRÊN NỀN TẢNG WINDOWS

Các vấn đề

Kỹ thuật thị giác máy tính truyền thống yêu cầu xử lý hình ảnh để phát hiện cạnh, phát hiện góc và phát hiện đối tượng của biển số. Khó khăn với cách tiếp cận này của việc trích xuất đặc điểm trong phân loại hình ảnh là bạn phải chọn những đặc điểm cần tìm cho bởi một hình ảnh nhất định.
Điều này trở nên khó khăn và gần như không thể thực hiện được khi số lượng lớn mà bạn đang cố gắng phân loại.
Học sâu được giới thiệu bởi khái niệm trong đó máy được yêu cầu học những gì cần tìm. Nó tìm ra những đặc điểm mang tính mô tả và rõ ràng nhất cho từng đối tượng.
Nói cách khác, học sâu được yêu cầu khám phá các mẫu cơ bản trong các lớp hình ảnh có thể mang lại kết quả tốt hơn nhiều hơn so với nhận dạng biển số dựa trên thị giác máy tính truyền thống.​

Ai cần giải pháp ANPR AI Engine

Tích hợp hệ thống tự động hóa bãi đỗ xe.
Phát triển tự động hóa tòa nhà.
Tích hợp giám sát thành phố.
Phát triển của công ty VMS.
Navigator với trình cài đặt nhận dạng biển số.

Kiến trúc hệ thông

Làm việc với LILIN Navigator VMS để tự động hóa.
Tích hợp VMS thứ ba thông qua JPEG hoặc YUV.
Giao diện thông qua máy chủ HTTP, AIEngine.exe.
SDK nguồn mở.

giam sat xe ra vao 2 result
giam sat xe ra vao 3 result

Yêu cầu Hệ thống

Đề nghị sử dụng Intel i7 trở lên.
Đồ họa Intel® HD 630 trở lên, UP AI Core XM 2280.
Intel® Movidius™ NCS2 x 2 hoặc NVidia 4G RAM trở lên, NVidia CUDA 10.2 trở lên, NVidia cuDNN 10.2 trở lên OS RAM 16G trở lên.
Hệ điều hành Windows 10 phiên bản 1903 trở lên đã cài đặt DirectX 12.

CÁC QUỐC GIA HỖ TRỢ ANPR

Australia
Europe: Austria, Belgium, Italy, Croatia, France, Turkey, UK
Japan
Middle East: Saudi Arabia, UAE, Iran, Oman, Dubai
South East Asia: Malaysia, Hong-Kong, Macau, Vietnam, Singapore, Indonesia, Taiwan
USA: 50 states, Guam, and Puerto Rico
India
Nepal

giam sat xe ra vao 4 result
giam sat xe ra vao 5 result

HIỆU SUẤT​

Intel i7, Intel® UHD Graphics 630

SDK dễ dàng

Giao diện công cụ LILIN AI thông qua cổng HTTP 8592 gửi ảnh JPEG hoặc YUV qua giao diện HTTP.
LILIN AI trả về văn bản của mẫu số được cung cấp.

giam sat xe ra vao 6 result
giam sat xe ra vao 7 result

Ứng dụng AI Engine

Chương trình demo Windows cho AI Engine.
Hỗ trợ camera IP ONVIF.
ID hệ thống để mở khóa phần mềm dùng thử.

CAMERA ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ​

Bãi đậu xe (tốc độ dưới 20kmh /12.5mph): ZMR8122X2 (2.8-12mm, 40m IR), ZMR7422X-P (2.8-12mm, 50m IR).
Đường phố (tốc độ dưới 60kmh/ 37.2mph): ZMR8122X2-P (7.0mm-22mm, 40m IR).
Đường cao tốc (tốc độ dưới 120kmh / 75mph): ZSR8122EX2 (7.0 – 22 mm, 35m IR).
Xa lộ (tốc độ dưới 200kmh /125mph): SG1122 (60FPS), UFG1122E (100FPS), PSR5024EX30 (4.3mm - 129mm, 150m IR).

giam sat xe ra vao 8 result