Skip links

HẠN CHẾ TIẾP XÚC XÃ HỘI

LILIN là sử dụng công nghệ thị giác AI để ngăn chặn
sự lây lan của virus Corona.

Các vấn đề

COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và đời sống con người. LILIN sử dụng công nghệ thị giác AI để nhận biết hành vi đeo khẩu trang, phát hiện khoảng cách và tính toán sức chứa của một địa điểm nhằm đưa ra cảnh báo khi mật độ người đạt đến giới hạn cho phép.

han che tiep xuc xa hoi 2 result

Ứng dụng

Các giải pháp bao gồm phát hiện khẩu trang, giãn cách xã hội, xây dựng năng lực và kiểm soát truy cập không cần chạm.

Phát hiện khoảng cách xã hội cho trung tâm mua sắm và công viên giải trí.

Đếm số lượng người để hạn chế vào trung tâm mua sắm.

Sử dụng màn hình LED để hiển thị số lượng người trong trung tâm mua sắm hoặc công viên giải trí.

GIẢN CÁCH XÃ HỘI

Sử dụng công nghệ AIDA AI để tính toán khoảng cách giữa mọi người.

Có bốn vùng có sẵn trên mỗi camera để đếm mật độ.

Kích hoạt thông báo, cảnh báo nếu một vùng vượt quá ngưỡng cho phép.

han che tiep xuc xa hoi 3 result
han che tiep xuc xa hoi 4 result

MẬT ĐỘ NGƯỜI

Tránh tình trạng quá đông đúc bằng cách hạn chế số lượng người vào khu vực cụ thể.

Có 4 vùng đếm có thể cấu hình sẵn trên mỗi camera.

Dùng AIDA tính số lượng xe và số người vào cổng.

Sử dụng bộ đếm tổng quát để tính tổng số người hoặc ô tô đến qua nhiều cổng.

Đếm số lượng người

Hiển thị khả năng hiện tại của một khu vực bằng đèn LED IP hoặc màn hình HDMI.

Sử dụng công nghệ AIDA AI để tính toán mật độ người ở một địa điểm.

Hỗ trợ bộ đếm tổng quát để xác định số lượng người trong một khu vực.

han che tiep xuc xa hoi 5 result

Cách trang bị

Gói giải pháp​

han che tiep xuc xa hoi 6 result